Valné hromady

Valné hromady

Na této stránce budete informováni o plánovaných valných hromadách společnosti EBASO a.s.

Tyto informace jsou k dispozici všem osobám, které jsou oprávněny se zúčastnit jednání valné hromady.

Žádná aktuální valná hromada

V současné době se neplánuje žádná aktuální valná hromada společnosti.

O případném vyhlášení valné hromady budou o místě a čase konání všechny dotčené osoby včas informovány.